Shneta

  • Dhimbjen e mesit, e kemi trashëgim nga majmunët 0

  • Përzierja e thjeshtë natyrore shëron sëmundjet e rënda 0