Periudha e votimit përmes postës, 15 shtator - 15 tetor 2021 - Gazeta Express

Zgjedhjet Lokale 2021

Gazeta Express

17/09/2021 20:32

Periudha e votimit përmes postës, 15 shtator – 15 tetor 2021

Zgjedhjet Lokale 2021

Gazeta Express

17/09/2021 20:32

Në fletëvotimin për Kryetar Komune, i cili është me kornizë ngjyrë të verdhë, ku janë të renditur emrat e kandidatëve, ju duhet të shënjoni vetëm një kandidat.

Në fletëvotimin për Kuvend Komunal, i cili është me kornizë ngjyrë të kaltër, në anën e majtë, ju duhet të shënjoni vetëm një subjekt politik, kurse në anën e djathtë të tij duhet të shënjoni vetëm një kandidat.

Fletëvotimet, broshurën me emrat e subjekteve politike dhe kandidatëve dhe të gjitha informacionet e detajuara mund t’i gjeni në këtë link: https://www.kqz-ks.org/sherbimet-per-votuesit/votimi-me-poste/  

Fletëvotimet për votim përmes postës duhet të arrijnë në KQZ deri më 15 tetor 2021.