Sistemi Biliar - ERCP (KOLANGIOGRAFIA ENDOSKOPIKE RETROGRADE) - Gazeta Express

Shneta

Gazeta Express

29/05/2021 16:26

Sistemi Biliar – ERCP (KOLANGIOGRAFIA ENDOSKOPIKE RETROGRADE)

Shneta

Gazeta Express

29/05/2021 16:26

Në spitalin Amerikan të gjitha kolecistektomitë bëhen në mënyrë laparaskopike. Spitali Amerikan është qendra e vetme në Kosovë ku mund të bëhet resekcioni i mëlçisë dhe Whipple, gjithashtu është qendra e vetme private ku përformohet ERCP.

ERCP është procedure endoskopike-kirurgjikale, diagnostike dhe terapeutike me anë të së cilës arrihet vizualiteti i rrugëve bilare dhe pankreatite, diagnoza e saktë dhe trajtimi endoskopik i sëmundjeve bilare dhe pankreatite.

Që nga viti 2012 ka filluar që të aplikohet procedura ERCP në Spitalin Amerikan Prishtinë dhe Tiranë.
Kolangiografia endoskopike retrograde është procedure shumë e dobishme dhe e pazëvendësueshme që aplikohet në diagnostifikimin dhe trajtimin e gjendjeve të ndryshme patologjike të rrugëve bilare dhe pankreatike. Bashkë me kolecistektominëlaparaskopike paraqesin procedurat endokirurgjike plotësuese me njera tjetrën, standarde të arta në trajtimin e kalkulozës së kolecistës dhe koledokolitiazës.

Për më shumë informacion, kontaktoni në inbox ose në numrat e telefonit.
Spitali Amerikan, përqafoje jetën!

https://www.facebook.com/SpitaliAmerikanKosove/ – Facebook

https://www.instagram.com/spitaliamerikanprishtine/?hl=en – Instagram

https://ks.spitaliamerikan.com/ – Web