Simovski: Marrim të dhëna që janë më pak se vlera reale, sepse nuk ka regjistrim të popullsisë - Gazeta Express

Simovski: Marrim të dhëna që janë më pak se vlera reale, sepse nuk ka regjistrim të popullsisë

Ballina

Gazeta Express

27/09/2020 11:29

Regjistrimi i prillit do të jetë i bazuar në terren, me një përdorim të kombinuar të të dhënave të regjistrit.

Maqedonia nuk është ende e gatshme të mbledhë të gjitha të dhënat përkatëse nga shteti përmes institucioneve shtetërore në vend të regjistrimit sepse ato nuk janë plotësisht funksionale. Një sistem i tillë u prezantua për herë të parë nga Danimarka por u pranua gjithashtu në Islandë, Itali, Finlandë, Hollandë dhe Suedi. Në një kohë kur kemi regjistra të dobët shtetërorë, a do të jetë i plotë ky regjistrim? Komuniteti i biznesit ka kohë që kërkon një inventar urgjent. Është planifikuar për në prill të vitit të ardhshëm.

Kryetari i Entit Shtetëror për Statistika, Apostoll Simovski thotë se nevoja për ta bërë atë është urgjente, sepse të gjitha sondazhet statistikore janë nga sondazhet e regjistrimit të fundit, i cili ishte në vitin 2002.

“Rezultati rezulton vetë kur llogaritet si tregues të caktuar për frymë, për shembull BPV për frymë, nivelet e lindjeve, vdekshmëria, etj, sepse ne nuk kemi një regjistrim për një kohë të gjatë, dhe vlerësimet që ne bëjmë bazohen në të dhëna administrative dhe nuk tregojnë gjendjen reale të popullsisë, sepse mungojnë imigrantët, ka mungesë të emigrimit jashtë vendit, e cila për fat të keq është e vështirë ose më saktësisht e pamundur të monitorohet statistikisht dhe administrativisht”, deklaroi për “Sitel” Apostoll Simovski.

Prej kohësh biznesi ka kërkuar të kryhet regjistrimi i popullsisë. Prej vitesh pohohet se mungesa e një situate reale minon ekonominë.