Prokurori thotë se anëtarët e komisionit qeveritar ishin në dijeni për rritjen e numrit të veteranëve të rrejshëm - Gazeta Express

Lajme

Gazeta Express

04/12/2019 16:32

Prokurori thotë se anëtarët e komisionit qeveritar ishin në dijeni për rritjen e numrit të veteranëve të rrejshëm

Lajme

Gazeta Express

04/12/2019 16:32

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, pretendon se të akuzuarit në rastin “Veteranët”, kanë keqpërdorur detyrat e tyre, duke rritur numrin e atyre që kanë përfituar nga statusi i veteranit të UÇK-së.

Këto pretendime, i ka paraqitur prokurori special Valdet Gashi, në seancën e mbajtur të mërkurën në Gjykatën Themelore në Prishtinë, ku pas konfirmimit të aktakuzës në të dyja shkallët gjyqësore, ka nisur shqyrtimi gjyqësor ndaj ish-anëtarëve të Komisionit Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin e Statusit të Dëshmorit të Kombit, Invalidit, Veteranit, Pjesëtarit dhe të Internuarit të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Në këtë rast, për keqpërdorim të pozitës zyrtare, janë duke u akuzuar ish-kryeministri i Kosovës, Agim Çeku, ministri në detyrë i Mbrojtjes, Rrustem Berisha, ish-deputeti Shkumbin Demalijaj, si dhe nëntë persona të tjerë.

Në fjalën e tij hyrëse, prokurori Gashi, ka deklaruar se përgjegjësia penale e të akuzuarve faktohet edhe nga deklarata që Agim Çeku ka thënë gjatë mbledhjeve të këtij komisioni.

“Vet i pandehuri Agim Çeku, si kryetari i komisionit në mbledhjen e 27 të komisionit, me 09.03.2016, ju drejtohet të pandehurve duke thënë se “numri i veteranëve ka dal më shumë nga secili nga ju e ka paramenduar por ky numër nuk mund të zvogëlohet, kemi kryer si e kemi kryer punën, le të merr përgjegjësi secili”, ka thënë prokurori Gashi.

Sipas tij, Çeku e pranon se nuk i kanë kryer detyrat dhe se për një gjë të tillë duhet të bartin përgjegjësinë.

Prokurori Gashi, ka vazhduar t’i referohet deklaratës që sipas tij, Çeku e ka thënë në mbledhjet e këtij komisioni.

“Pastaj vazhdon: kemi bërë të tillë edhe ata që se meritojnë. Edhe kjo pjesë që është pjesë e provave shihet se të njëjtit nuk i plotësojnë kriteret e përcaktuar me Ligjin për Veteranë. Po ashtu thotë se “duhet të jemi të gatshëm të marrim përgjegjësi me këtë, edhe nëse përballimi me drejtësinë nëse dikush na akuzon. Kjo vërteton që këta kanë qenë në dijeni të plotë. Me qëllim të kuptimit të drejtë të këtij rasti, është vlerësim i joni që është shumë me rëndësi të paraqitet një përshkrim ligjor i komisionit për shkak se ky sqarim është në interes”, ka deklaruar prokurori Gashi.

Ai i është referuar edhe miratimit të Ligjit për Veteranët, duke thënë se në këtë ligj janë përcaktuar kriteret për klasifikimin e përfituesve në kategori të ndryshme bazuar në kontributin në UÇK.

“Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, do të kemi rastin të dëgjojmë dëshmitarër ku do të vërtetohet qartë se të akuzuarit statusin e veteranit ia kanë njohur edhe përkundër faktit se kanë qenë në dijeni për devijimet dhe mos respektimin e legjislacionit në fuqi, gjë e cila ka ndikuar në rritjen e numrit të veteranëve. Gjithashtu, se të akuzuarit kanë kryer këtë vepër penale, do të vërtetohet qartë edhe me rastin e administrimit të provave, si vendime të Qeverisë, procesverbalet e Komisionit, 19.500 aplikacionet të parregullta, e prova tjera. Nga këto prova, do të vërtetohet se të akuzuarit kanë pasur statusin e personit zyrtar”, ka thënë tutje prokurori Gashi.

Sipas tij, me këto prova do të vërtetohet se tani të pandehurit me dashje nuk i kanë përmbushur detyrat zyrtare, duke u mundësuar statusin e veteranit personave që nuk i takojnë këtyre kategorive.

Gjithashtu, ai ka thënë se do të vërtetohet se të gjitha veprimet e listave, i kanë ndërmarr edhe pse kanë qenë në dijeni për të gjitha devijimet.

“Provat e ofruara nga prokuroria do të ofrojnë një pasqyrë të qartë dhe si përfundim do të na dërgojnë në një adresë të cilët janë te pandehurit”, ka thënë në fund prokurori Gashi.

Përfaqësuesi i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), si palë e dëmtuar, Bedri Krasniqi, ka thënë se mbështet fjalën hyrëse të prokurorit Gashi.

Ndryshe, Gjykata Themelore në Prishtinë, më 19 qershor të vitit 2019, e kishte konfirmuar aktakuzën, ndërsa këtë vendim e kishte konfirmuar edhe Gjykata e Apelit në gushtin e këtij viti.

Me aktakuzën e PSRK-së, po ashtu ishte kërkuar që Gjykata Themelore në Prishtinë, që të urdhërohet Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), që të pezullonte pagesën e pensioneve për 19.500 veteranë, deri në përfundimin e procesit gjyqësor.  e ka refuzuar kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK), për ndaljen e përkohshme të pensioneve për “veteranët e rrejshëm”.

Por, më 1 prill 2019, e kishte refuzuar këtë kërkesë me arsyetimin se propozimi për masën e përkohshme nuk është ndaj të akuzuarve, por ndaj MPMS-së, si palë e tretë.

Sipas aktakuzës së përgatitur nga ish-prokurori special, Elez Blakaj, personat e përfshirë akuzohen se prej vitit 2011 deri në vitin 2017, duke vepruar si anëtarë të Komisionit Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin e Statusit të Dëshmorit të Kombit, Invalidit, Veteranit, Pjesëtarit dhe të Internuarit të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, kanë shfrytëzuar detyrën dhe autoritetin zyrtar, duke tejkaluar kompetencat me dashje dhe duke mos i përmbushur detyrat zyrtare, me qëllim që të përfitojnë personat e tjerë në mënyrë të kundërligjshme, në vazhdimësi, në dëm të Buxhetit të Republikës së Kosovës.

Në këtë aktakuzë janë të përfshirë 12 persona të cilët ngarkohen me veprën penale “keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”.

Siç kishte raportuar “Betimi për Drejtësi”, listës së personave të akuzuar i prinë Agim Çeku, i pasuar nga Nuredin Lushtaku, Sadik Halitjaha, Shkumbin Demaliaj, Qelë Gashi, Shukri Buja, Ahmet Daku, Rrustem Berisha, Faik Fazliu, Smajl Elezaj, Fadil Shurdhaj dhe Xhavit Jashari.

PSRK-ja, po ashtu i kishte propozuar kësaj gjykate që ta lëshoj masën për ndalimin  e pagesës së pensioneve të fituara në mënyrë të kundërligjshme si veteran luftëtarë të UÇK-së, deri në përfundimin e procedurës penale..

Tutje, sipas PSRK-së, nga provat e siguruara deri më tani është vërtetuar se nga pagesat e kundërligjshme për veteranët luftëtarë të UÇK-së, buxheti i Republikës së Kosovës është dëmtuar në shumë prej  68.153.533.14 euro.

Ndërsa, me aktakuzën e dorëzuar në gjykatë më 7 dhjetor 2018, pretendohet se buxheti i Republikës së Kosovës është dëmtuar në shumë prej  88.769.217.04 euro. /BetimipërDrejtësi