Një muaj paraburgim për të dyshuarin për dhunim - Gazeta Express

Lajme

Gazeta Express

27/06/2019 14:50

Një muaj paraburgim për të dyshuarin për dhunim

Lajme

Gazeta Express

27/06/2019 14:50

Gjykata Themelore në Prishtinë, përkatësisht Departamenti për Krime të Rënda ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit A.M. për shkak të dyshimit të bazuar se i njëjti ka kryer veprën penale “Dhunimi”.

Gjykata ka marrë aktvendim dhe të pandehurit A.M. i ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaji.

Ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri ka kryer veprën penale që i vihet në barrë dhe ekzistojnë arsyet e bazuara se po të gjendej në liri do të mund të pengonte rrjedhën e procedurës penale duke fshehur, ndryshuar ose falsifikuar provat e veprës penale si dhe duke ndikuar në të dëmtuarin apo në dëshmitarë të rastit.

Duke u bazuar në mënyrën dhe rrethanat në të cilën është kryer vepra penale, peshën e veprës penale, karakteristikat personale të pandehurit, si dhe sjelljet e tij të mëparshme, nëse i pandehuri qëndron në liri do të mund të përsërisë veprën e njëjtë apo të ngjashme penale.