Ministri i Ekonomisë raporton në Komisionin hetimor, thotë se është kundër ndërtimit të hidrocentraleve - Gazeta Express

Ministri i Ekonomisë raporton në Komisionin hetimor, thotë se është kundër ndërtimit të hidrocentraleve

Lajme

Gazeta Express

23/10/2020 12:50

Komisioni Hetimor Parlamentar mbi procesin e licencimit, operimit, mbikëqyrjes dhe aplikimit për lejet e hidrocentraleve në Kosovë, ka intervistuar ministrin e Ekonomisë dhe Ambientit, Blerim Kuçi.

Kuçi tha se në mandatin e tij ka lëshuar vetëm një leje ujore dhe dy mjedisore që është kusht për ndërtimin e hidrocentralit.

Deputeti i LDK-së, Haxhi Avdyli, pyeti në lidhje me kompanitë që kanë aplikuar për të marrë leje për ndërtimin e hidrocentraleve dhe ato që janë në procedurë.

“A keni një pasqyrë të saktë sa kompani kanë aplikuar për hidrocentrale për të marrë leje dhe cilat janë procedurat për t’u pajisur me leje këto hidrocentrale. A ka një analizë për impaktin e këtyre hidrocentraleve”, pyeti Avdyli.

Ndërsa, ministri Kuçi shpjegoi në detaje se cilat janë procedurat për të ndërtuar një hidrocentral.

“Procedura shkon merret një pëlqim nga komuna dhe ZRrE. Ato janë procedura jashtë ministrisë sonë. Mandej fillon marrja e pëlqimeve dhe leja. Marrja e pëlqimit mjedisor bëhet nga ne dhe kjo bëhet pas dorëzimit të raportit mjedisor”.

“Mbështetja ligjore bëhet bazuar në ligjin e mjedisit dhe në udhëzim për pëlqim mjedisor. Marrja e kushteve ligjore bëhet pastaj. Dokumenti i tretë është pëlqimi ujor dhe dokumenti i katërt është leja ndërtimore, që lëshohet nga komuna nëse është nën 10 megavat, ndërsa nëse është mbi 10 megavat atëherë leja jepet nga ne”.

“Këto janë bazat për ta ndërtuar një hidrocentral dhe pas kësaj operatori ekonomik aplikon për leje ujore dhe pastaj jepet leja e përdorimit, ku pas kësaj jepet leja mjedisore”, u përgjigj Kuçi, teksa tha se me këto kushte, operatori ekonomik përfundon procedurat me ministrinë e Ekonomisë që pastaj bëhet aplikimi me ZRrE.

“Leje ujore janë lëshuar deri sot 22. Leje ujore është lëshuar në Dragash me kapacitet 4 megavat është lëshuar në vitin 2020, në Shtërpcë është lëshuar leja ujore me 2020, gjatë mandatit tim. Leje ujore tjera që kanë të bëjnë. Leje mjedisore ka vetëm Hidro Energy Shpk. Ferizaj, Lepenci”, tha Kuçi.

Ai tha se duhet t’i jepet përparësi energjisë së ripërtërishme, duke shtura se vizion e ka të mos vazhdohet më ndërtimin e hidrocentraleve, raporton EO.

Deputeti i PDK-së, Bajrush Xhemajli, pyeti Kuçin për gjendjen ujore në ato vende që operojnë hidrocentralet.

“Cila është gjendja sasiore e ujërave sidomos në ato vende që operojnë hidrocentralet”, pyeti ai.

Kuçi tha se për këtë nuk kanë bërë ndonjë studim, pasi sipas tij, matjet ujore i bëjnë Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.

“Në procesin e kësaj procedurë shqyrtohet edhe gjendja ujore. Ne kemi një strategji për vitin 2019-2026, ku sot nuk kemi ndonjë studim apo të dhëna reale sa i përket gjendjes ujore, por që këto i bën IHMK-ja”, tha Kuçi.