Kështu duhet ta mbushni baterinë e iPhone 11 - Gazeta Express

AutoTech

Gazeta Express

28/04/2021 1:34

Kështu duhet ta mbushni baterinë e iPhone 11

AutoTech

Gazeta Express

28/04/2021 1:34

Procesit mund ti duhen disa javë për tu përfunduar pas përditësimin. Duke qenë se rikalibrimi ndodh gjatë cikleve të zakonshme të karikimit.

Me iOS 14.5 Apple solli një proces të ri rikalibrimi të baterisë për iPhone 11, 11 Pro dhe 11 Pro Max.

Përditësimi rikalibron baterinë për të parë kapacitetin maksimal dhe performancën më të lartë që mund të arrijë bateria duke krijuar një vlerësim më të saktë për shëndetit të saj.

Sapo të keni përditësuar iPhone 11 në iOS 14.5 shkoni në Settings -> General -> Software Update dhe më pas nën Battery -> Battery Health e cila ju informon për procesin e rikalibrimit.

Procesit mund ti duhen disa javë për tu përfunduar pas përditësimin. Duke qenë se rikalibrimi ndodh gjatë cikleve të zakonshme të karikimit.

Por gjatë këtij procesi nuk do të ndryshojë përqindja e kapacitetit maksimal të baterisë. Në disa raste mund të dështojë si proces dhe të tregojë një njoftim që ku kërkon të zëvendësoni bateritë e konsumuara.