Ballina

Gazeta Express

13/02/2020 19:51

I shtoi 3 zero shumës, personi përgjegjës për furnizime publike pranon fajin

Ballina

Gazeta Express

13/02/2020 19:51

Pas bisedave të gjata me të punësuarit në sektorin financiar të Arkivit shtetëror është konstatuar se personi përgjegjës për furnizime publike ka bërë gjoja gabim të paqëllimshëm teknik duke i shtuar shumës për ketering, të paraparë për tërë vitin 2020 edhe 3 zero. Me atë, shuma prej 300.000 e cila është paraparë për ketering në ekspozita, promovime dhe mysafirë nga jashtë, të cilat edhe mund të mos shpenzohen, janë bërë 300.000.000 (treqind milionë).

“Ai edhe vetë e pranoi atë dhe kundër tij menjëherë është inicuar procedurë disiplinore për punë të pandërgjegjshme”, deklaroi drejtori i Arkivit shtetëror, dr. Emil Kërsteski.

Buxheti i përgjithshëm i Arkivit shtetëror është rreth 2,5 milionë euro, kështu që nuk mundet për ketering të jenë 6 milionë euro.

Qytetarët duhet t’i pranojnë në mënyrë kritike informatat në rrjetet publike, sepse lajmi për 6 milionë euro për ketering është i palogjikshëm.

A.SH.