Edukimi klasik, shpresa për të ardhmen e Amerikës - Gazeta Express

Arte

Gazeta Express

24/06/2021 1:40

Edukimi klasik, shpresa për të ardhmen e Amerikës

Arte

Gazeta Express

24/06/2021 1:40

Të njohësh historinë dhe arsimin klasik është një ndër pjesët me të rëndësishme në edukim.

Deri në fillim të shek. XX, i gjithë arsimi në Amerikë ishte arsim klasik.  E vetëm falë John Dewey, arsimi amerikan, shpejt ashtu si pjesa tjetër e civilizimit perëndimor, përqafoi atë që premtonte përparim, dhe askush nuk mund ta kundërshtonte atë.

Sipas “American Culture”, problemi me progresin e çdo lloji nuk është vetë koncepti i progresit, por që ai refuzon të kaluarën. Njerëzit që jetuan në të kaluarën, dhe kështu idetë e tyre, janë në thelb inferiorë, sepse ata jetuan një ekzistencë të mirë, para se drita e shkencës të shkëlqejë mbi racën njerëzore për të na shpëtuar nga feja dhe tradita.

Edukimi progresiv i filozofit Dewey, është kryesisht praktik dhe utilitar. Ai shmang tradicionalen, duke përfshirë përparësinë e familjes dhe fesë.

Përkundrazi, arsimi klasik i mbështet fëmijët në idetë e mëdha të civilizimit perëndimor të disa mijëra viteve të fundit. Ai i mëson ata që jo vetëm të dinë këto gjëra, por të mendojnë përmes tyre, t’i angazhojnë ata dhe t’i komunikojnë ato qartë.

“Ai gjithashtu kërkon të edukojë si aspektet intelektuale ashtu edhe ato morale të fëmijëve, me qëllimin përfundimtar të krijimit të qytetarëve të vetëqeverisjes së duhur dhe të virtytshme. Do të na duhet shumë më tepër nga kjo mënyrë e edukimit nëse eksperimenti amerikan do të mbijetojë”, shkruan American Culture në analizën e tyre.

Tutje ata kishin theksuar se në sistemin arsimor shpesh haset fraza klasike, “E mira, e vërteta dhe e bukura”. Ajo që e bën këtë kaq të fuqishme është se supozon se këto koncepte ekzistojnë objektivisht në realitet. Ato nuk janë të përcaktuara thjesht nga ana kulturore ose psikologjike, dhe asgjë nuk mund të jetë më kundër kulturore në epokën tonë relativiste postmoderne.

Gjithsesi ajo çka duket të jetë pozitive është fakti që arsimi klasik po hyn në arsimin publik përmes shkollave “charter”.

Shkollat “charter”, janë shkolla të cilat në nivel makro mbikëqyren nga një autorizues, që i japin kompetencë sipas ligjit shtetëror për të miratuar edhe shkolla të reja.