19 ilaçet mjeksore që nuk e prishin agjërimin - Gazeta Express

19 ilaçet mjeksore që nuk e prishin agjërimin

Shneta

Gazeta Express

11/05/2020 7:15

Dhënia e gjakut për analizë.

1. Pikat e syrit, pikat e veshit, pastrimi i veshit, pikat e hundës, inhalimi që merret

nëpërmjet hundës, nëse evitohet përpirja e asaj që arrin në fyt.

2. Hapet që përdoren nën gjuhë gjatë problemeve të zemrës, nëse evitohet përpirja

e sasisë që arrin në fyt.1

3. Supositorët, pastrimet dhe incizimet (kolposkopia) vaginale.

4. Incizimi i brendshëm i mitrës (histeoskopia).

5. Gypi (katetra), aparati (uretroskopi), lëngu që përdoret për rrezet rentgen dhe

ilaqet, të cilat futen në kanalin urinor të mashkullit apo femrës.

6. Injeksionet që ipen në lëkurë, muskuj dhe venë, me përjashtim të atyre që janë

ushqyese.

7. Gazi i oksigjenit.

8. Gazrat e anestezionit, nëse të sëmurit nuk i ipen materie të lëngta ushqyese.

9. Ajo që hyn në trup nëpërmjet lëkurës siq janë yndyrërat, pomadat, kremërat

medicinale.

10. Futja e gypit (katetrës) në arterie për incizimin e enëve të zemrës apo organeve

tjera.

11. Futja e aparatit për incizim nëpërmjet murit të barkut për ekzaminim të organeve

apo për operim.

12. Marrja e një cope të mëlçisë apo organeve tjera, nëse kjo nuk shoqërohet me

përdorimin e ndonjë materie.

13. Incizimi i brendshëm i lukthit (gastroskopia), nëse gjatë saj nuk përdoret ndonjë

lëng apo materie tjetër.

14. Futja e çdo mjeti apo materie medicinale në tru apo në palcën kurrizore.

15. Të vjellurit e paqëllimtë.

16. Dhënia e gjakut për analizë.

17. Anestezioni për dhëmbë, patrimi, mbushja apo nxjerrja e tij.

18. Përdorimi i insulinës.

19. Mjeku musliman duhet t’i këshilloj pacientët që veprimet e cekura më lartë të

shtyhen për më vonë, nëse kjo nuk sjell ndonjë dëm në shëndetin e tij.