PEN Qendra e Kosovës boton librin e ri të Fahredin Shehu

PEN Qendra e Kosovës ka botuar pak ditë më parë përmbledhjen me poezi “Evokimet” të shkrimtarit Fahredin Shehu. Poezitë në librin “Evokimet”, janë të ndara në cikle, bazuar në frekuencat e Solfeggios, të cilat ndikojnë në gjendjen psikosomatike të njeriut dhe secili kapitull, korrespondon me frekuencën e caktuar me qëllim që të gjejë rezonancën në … Continue reading PEN Qendra e Kosovës boton librin e ri të Fahredin Shehu