PRESSING, Bashkim Nurboja, Sabiha Shala, Salih Lajçi, Besa Gaxherri, Gzon Berisha - Gazeta Express