Plaku me plis, pjesëmarrës në Paradën e Krenarisë - Gazeta Express