Tërhiqet padia ndaj Mimoza Kusari-Lilës, pasi mungoi kryeprokurori Ali Selimaj


14/09/2018

Në seancën e së premtes, gjykatësi Misin Frangu bëri të ditur se avokati i paditësit, Meshar Selimaj, më 10 shtator kishte dërguar një parashtresë në gjykatë, përmes së cilës kishte kërkuar që seanca të shtyhej për një datë tjetër, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Avokati Selimaj parashtresën e kishte dërguar me arsyetim se klienti i tij kishte nevojë të udhëtonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) për shkak të një trajtimi mjekësor.

Propozimi i avokatit Selimaj për shtyrje të seancës u kundërshtua nga i autorizuari i të paditurës, avokati Gëzim Nushi, sipas të cilit arsyet e avokatit Selimaj nuk paraqesin bazë ligjore për shtyrje të shqyrtimit gjyqësor.

“Nga leximi i parashtresës konstatohet vetëm mundësia e paditësit për të udhëtuar në SHBA, dhe në asnjë dëshmi tjetër nuk provohet se ai me të vërtetë do të udhëtojë në SHBA. Mungesa e paditësit në cilësinë e palës ndërgjyqëse nuk paraqet pengesë për vazhdimin e procedurës, meqenëse i njëjti i ka të autorizuarit e tyre të cilët me rregull janë të ftuar në këtë shqyrtim, dhe mungesën e tyre nuk e kanë arsyetuar fare”, deklaroi avokati Nushi.

Nushi i propozoi gjykatës që, në vend të shtyrjes së seancës, të sjellë aktvendim me të cilin padia në fjalë do të konsiderohet e tërhequr.

Në këto rrethana, gjykatësi Frangu mori aktvendim për tërheqjen e padisë ndaj Mimoza Kusari-Lilës, me arsyetimin se përfaqësuesi i palës paditëse, parashtresës së ushtruar më 10 shtator 2018 nuk ia ka bashkangjitur asnjë dokument mjekësor si dëshmi për udhëtimin e paditësit në SHBA për trajtim mjekësor.

Tutje sipas gjykatësit Frangu, duke u bazuar në nenin 438, pika 8 të Ligjit për procedurën kontestimore (LPK), pala duhet të kërkojë vetëm njëherë shtyrjen e seancës për të njëjtën arsye.

Ndryshe, herën e parë paditësi Selimaj kishte munguar me arsyetimin se kishte një trajtim mjekësor fillimisht në Kosovë, e pastaj kishte udhëtuar për në SHBA, ndërsa mungesën e dytë e kishte arsyetuar me faktin se kishte një seancë në cilësi të kryeprokurorit.

Sipas padisë, Mimoza Kusari-Lila, në cilësinë e kryetares së Komunës së Gjakovës, me 31 janar 2016 në ora 11:00, në emisionin televiziv “Jeta në Kosovë” me gazetaren Jeta Xharra në Radio Televizionin e Kosovës (RTK), të mbajtur në Gjakovë, duke u thirrur në punën e paditësit si ish-drejtor për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, pa bazë etiketon paditësin. Në padi thuhet se këtë e bën ashtu që në pyetjet e drejtuara ndaj saj në emision (debat) nga drejtuesja e emisionit Xharra, e njëjta rëndë godet integritetin dhe reputacionin e paditësit, ashtu që përgjigjet me fjalët “A i pasket përgatit edhe pyetjet ju me Ali Selimajn a?”.

Tutje, në padi thuhet se, sipas rrjedhës së emisionit, e pyetur nga ana e një pjesëmarrëses në emision, Kusari-Lila rëndë shpifë duke thënë se “A bon me ju pyet une juve se si u bo që osht sot prokuror përgjegjës ish-drejtori i pronës me manipulimet ma të mëdhaja në nivel të vendit që kanë ndodhë”, e pastaj në replikë e sipër me të njëjtën pjesëmarrëse, e paditura Kusari-Lila rëndë denigron me fjalor paditësin, duke potencuar për të njëjtin se “me profesionalizëm ka vjedh shumë e osht e saktë”.

Sipas padisë, ish-kryetarja Kusari-Lila i ka shkaktuar dëm personal-moral Selimajt në kohën sa ai ishte duke shërbyer prokuror të Prokurorinë Themelore të Gjakovës, dhe atë duke: ia cenuar reputacionin, autoritetin, prestigjin dhe nderin; duke ia cenuar lirinë dhe të drejtat e personalitetit; duke ia cenuar shëndetin trupor, shpirtëror dhe moral; me linçim publik me anë të shpifjes dhe lansimit të fakteve të pavërteta në opinionin e gjerë publik, me qëllim të degradimit; me shkaktimin e frikës së vazhdueshme të intensitetit të lartë për shkak të deklarimit të pavërtetave, dhe presion të vazhdueshëm psiqik me pasojë humbjen e aktivitetit për kryerjen e detyrave të punës, për çka Selimaj ka kërkuar dëmshpërblim në vlerë prej 120 mijë euro./Betimipërdrejtësi
 

Te fundit nga kategoria


Kthehu lart