Referendumi më aktual tek mërgimtarët në Zvicër dhe në Austri

12/08/2018 10:59

Gjithsej 251 fletëparaqitje nga qytetarët për votim në përfaqësitë diplomatike-konsullore të Republikës së Maqedonisë jashtë vendit janë dorëzuar deri dje në orën 12:00, përmes ueb aplikacionit deri tek Komisioni Shtetëror Zgjedhor (KSHZ).

Numri më i madh i fletëparaqitjeve janë parashtruar për votim në Bërn dhe Vjenë – nga 21, në Lubjanë dhe Toronto – 18, Kanbera – 15 etj.  Nga fletëparaqitjet, 127 janë pranuar, ndërsa 124 janë në përpunim, informojnë nga KSHZ-ja.

Nga KSHZ-ja shprehen se nëse dikush prej të zhvendosurve është paraqitur për denoncim në Përfaqësitë diplomatike konsullore jashtë vendit atëherë  nuk do të mund të votojë në Maqedoni nëse udhëton në vend.

Nga KSHZ-ja theksojnë se ndryshimet në Listën zgjedhore qytetarët mund t’i bëjnë vetëm me parashtrimin e dokumentacionit adekuat dhe u bëri thirrje qytetarëve që t’i kontrollojnë të dhënat e tyre në Listën zgjedhore gjatë kontrollit publik për referendumin në vjeshtë që zgjatë deri më 23 gusht.

Në ditën e parë të kontrollit publik në Listën zgjedhore më 9 gusht në njësitet rajonale, kontroll kanë bërë 213 qytetarë, ndërsa në vazhdimësi kjo bëhet dhe në mënyrë elektronike përmes ueb faqes  së Komisionit.