16/08/2018 17:56

Deri tani 990 fletëparaqitje për votim nga diaspora, më shumë në Bernë dhe Londër

16/08/2018 17:56

Prej tyre, 965 janë pranuar, 23 janë refuzuar, ndërsa të tjerat janë në përpunim.

Numri më i madh i fletëparaqitjeve për votim janë dorëzuar në Bern – 83, në Londër – 77, në Toronto – 60, Lubjanë – 62, Vjenë – 57 dhe Kanbera – 42.

Lidhur me të dhënat nga kontrolli publik i listës zgjedhore, theksohet në kumtesën e KSHZ-së, në përfundim me ditën e djeshme gjithsej 2.179 qytetarë kanë kryer kontroll publik në njësitë rajonale dhe zyrat e KSHZ-së. Prej tyre, numri më i madh i qytetarëve kontrolle kanë kryer në Manastir – 337, Strumicë – 200, në Radovish 140 dhe në Prilep – 129.