Dënohen për muzikë të lartë dy objekte hotelerie në Tetovë - Gazeta Express

Dënohen për muzikë të lartë dy objekte hotelerie në Tetovë

11/02/2019 12:28

Gjatë kontrollit, me anë të fonometrit, janë matur 10, gjegjësisht 20 decibel, muzikë më e zhurmshme nga maksimalja e lejuar, dhe pronarëve të këtyre dy objekteve, do t’u përgatiten  gjoba adekuate, në pajtueshmëri me Ligjin për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike.