Idetë gjeniale të njerëzve për të cilat duhet të marrin medalje


22/02/2019

Të punësuarit janë të ndryshëm, por çdo ekip ka një anëtar që meriton një shpërblim për sensin e  shkëlqyer të humorit. 

Këta njerëz dinë se si të flejnë në aeroplan apo si të shpejtojnë procesin e dërgimit të picave. 

Është e sigurt se secili prej këtyre njerëzve duhet të shpërblehet me diçka: një pushim, një shpërblim monetar ose famë në internet. 

Te fundit nga kategoria


Kthehu lart