Nesër seanca e Kuvendit, tri pika në rend të ditës


13/07/2016

Sipas njoftimit në seancën e cilia do të fillojë nga ora 10:00, do të bëhet edhe shqyrtimi i dytë i projektligjit për Buxhetin e Kosovës

R e n d i  i  d i t ë s

1.    Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 05/L-109 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-071 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2016,

2.    Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 05/L-108 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-049 për financat e pushtetit lokal,

3.    Shqyrtimi i Raportit vjetor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për vitin 2015.

 

Te fundit nga kategoria


Kthehu lart